ติดต่อเรา

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2221-0820 โทรสาร 0-2225-8991

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

 

แผนที่วิทยาเขตวังท่าพระ

แผนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์