ตราประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

ตราประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  นั้นมีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน
โดยมีรูปพระพิฆเนศวรอยู่ภายในวงกลมชั้นใน และมีข้อความ
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  และ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อยู่ในพื้นที่ระหว่างวงกลมชั้นใน และวงกลมชั้นนอก

สีประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  คือ  “สีเหลือง