งานสร้างสรรค์

วาทะศิลป์ พีระศรี
: แก้ว - แก้ว

  • แก้ว - แก้ว

ชื่อเจ้าของผลงาน

อ. อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
Amarit chusuwan

ประเภท เทคนิค

Photo on sticker, 110 X 150 cm

 

แก้ว - แก้ว
Glass - Glass, 2011
 

ความจริงและมายามักคละเคล้ากัน และบางครังทำให้เราสับสนในความเป็นจริงและความลวง ดังนั้นการใช้สติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจในความจริง - ลวง
 

Reality and fantacy are mingled, Somtime we might get confused of reality and delusion, Consciousness is important to get insight into reality-delusion.

ปีที่สร้างสรรค์

2012