งานสร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์ร่วม
โครงการ " รังผึ้ง "

  • 1
  • ผีเสื้อ : วิโชค มุกดามณี
  • ไม่มีชื่อ : สุรพล แสนคำ
  • เจาะ : อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

ชื่อเจ้าของผลงาน

เหล่าคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และ ศิลปินรับเชิญ

ประเภท เทคนิค

-

นิทรรศการของคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปินรับเชิญ  ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และแสดงความเชี่ยวชาญทางวิชาการของคณาจารย์ในทุกสาขาวิชา

เพื่อแสดงออกถึงกตัญญุตาแด่ครูอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

นิทรรศการคือ ผลงานร่วมสร้างสรรค์ " รังผึ้ง " เน้นให้เห็นถึงคุณค่าของความรัก ความสามัคคีในการทำงานให้เป็นเอกภาพร่วมกัน ตามเอกลักษณ์ของ " รังผึ้ง " 

 

รายนามผู้ร่วมแสดงผลงาน
วิโชค มุกดามณี
สุรพล แสนคำ
อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

และอีกมากมาย  (ชมผลงานท่านอื่นๆ)

ปีที่สร้างสรรค์

2012